Teknoloji

Wellness pazarı 7 trilyon dolara koşuyor

Şirketlerin müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler tasarlamaları için gereken inovasyon kültürünün kurulması, güçlendirilmesi ve kurum içi girişimcilik konusunda çözümler sunan GOOINN, 11 farklı sektörde büyüyen Wellness ekonomisinin tüm detaylarını masaya yatırdı.

GOOINN tarafından hazırlanan ve Wellness alanındaki girişimcilere rehberlik eden raporda; “Wellness tanıtımı ve kullanım alanları, dünyada ve Türkiye’de Wellness sektörü, sektörün avantajları, çeşitleri, bilinmesi gereken kavramlar, kullanılan teknolojiler, Wellness alanında önemli teknolojiler ve geleceğin trendleri” gibi konu başlıklarının ele alındı. GOOINN Wellness 2022 raporuna göre, kişilerin günlük yaşamlarına sağlıklı yaşam aktivitelerini ve yaşam tarzlarını dahil etmesine olanak sağlayan Wellness ekonomisinin bir endüstri olarak 2020 yılında 4,4 trilyon dolar değerinde bir pazara sahip iken, 2025 yılında yaklaşık 7 trilyon dolar değere ulaşması bekleniyor.

Wellness pazarı 11 farklı sektörde büyüyor

Wellness ekonomisi “mental wellness, fiziksel aktivite, wellness gayrimenkulü, kurumsal wellness, wellness turizmi, spa ekonomisi, termal/mineral/maden kaynakları, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, kişisel bakım ve güzellik, önleyici ve kişiselleştirilmiş tıp, halk sağlığı, alternatif ve tamamlayıcı tıp” isimleri altında 11 farklı sektörde her geçen gün ihtiyacın daha da artması ile hızla büyüyor. Rapora göre, bu büyük ekonomi içinde 2020 yılında 34,6 milyar dolar ile Avrupa’nın en büyük 9. Wellness pazarına sahip olan Türkiye, bugün Dünya genelinde ilk 20’ye girmiş durumda. Termal kaynak zenginliği açısından dünyada 7. sırada yer alan Türkiye’nin bu alanda Wellness turizminden yüksek pay almaya devam edeceği öngörülüyor.

Diğer yandan, GOOINN Wellness raporuna göre, 2019 yılında 874 milyar dolar değerinde bir pazara sahip olan fiziksel aktivite ekonomisinin 2025 yılında 1,7 trilyon dolar olacağı; Wellness turizminin ise pazarının genişleyerek 1,1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Yine aynı yıl içinde yapılan tahminlere göre Spa ekonomisinin 2025 yılında pandemi öncesi değerlerine geri dönerek 151 milyar dolar değerine ulaşacağı; termal/mineral/maden kaynakları ekonomisinin ise 90 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor. Çoğu ülkede wellness pazarının büyük bölümünü sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kişisel bakım ve güzellik oluşturuyor.

Dijital Wellness, güçlü çalışan bağlılığı ve yüksek üretkenlik sağlıyor

Teknolojilerin ve dijital hizmetlerin fiziksel, mental ve duygusal sağlığın üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanılan dijital wellness, hem işyerinde hem de kişisel yaşamda sağlıklı teknoloji kullanım alışkanlıklarını teşvik etmek ve kişilerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Son yıllarda iş yerlerinde artan teknoloji kullanımından dolayı dikkat ve davranış sorunlarının yanı sıra tükenmişlik sendromlarının da arttığı ortaya koyan GOOINN raporu, işverenlerin daha sağlıklı yaşam ve çalışmayı teşvik etmek için teknoloji kullanımını kolaylaştıran araç ve uygulamaları benimsediğini gösteriyor.

Bu nedenle işyerinde dijital wellness konusuna odaklanmanın hem işletmeler hem de çalışanlar için karşılıklı olarak faydalar sunduğunu ifade eden Wellness raporu ayrıca, bu faydalardan en önemlisinin güçlü çalışan bağlılığı ve yüksek üretkenlik sağladığını ortaya koydu. Bu noktada işverenler, odaklanmayı teşvik eden ve dikkat dağınıklığını azaltan dijital çalışma alanı teknolojileri sayesinde dijital wellness’i teşvik ederek çalışanların katılımını ve üretkenliğini iyileştirebiliyor. Diğer bir faydası ise, çalışan memnuniyetinin artması. Birçok çalışan, iş tatmini için daha iyi bir iş-yaşam dengesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Özellikle uzaktan çalışma ile birlikte dijital wellness, bahsedilen dengenin önemli bir unsuru haline gelmiş durumda. Bu noktada işverenler esnek çalışma düzenlemeleri gibi uygulamaları benimseyerek iş gücündeki memnuniyeti artırabiliyor.

Dijital sağlığı geliştirmenin yolları

GOOINN’in Wellness 2022 raporu, teknolojinin sağlıklı kullanımını teşvik etmek, fiziksel, mental ve duygusal sağlığın korunmasına yardımcı olmak için dijital alışkanlıklara göz atma, dijital aktiviteyi izleme, sınırları belirleme, uyku sürecinde teknoloji ile bağlantıyı kesme, odak modunu kullanma, gerçek zamanlı ilişkilere öncelik verme ve sosyal medyada geçirilen zamanı azaltma konularında kullanılıyor.

Wellness alanında en çok kullanılan 10 teknoloji

Raporda ayrıca, gelişen teknolojilerden faydalanarak gelişen Wellness pazarında en çok kullanılan 10 teknoloji şu şekilde sıralanıyor; Yapay Zeka (AI), Giyilebilir Teknolojiler, Nesnelerin İnterneti (IoT), Internet of Care Things (IoCT), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Robot Teknolojileri, Otomasyon Teknolojileri, Veri Analitiği ve Wellness Uygulamaları.

İşte, Wellness ile ilgili geleceği şekillendirecek trendler

Tüm dünyada insanlar sağlık hizmetlerine yılda 8,3 trilyon dolar ve sağlık için 4,4 trilyon dolar harcarken, daha iyi yaşamak için davranış değişikliği geliştirmek konusunda zorlanıyor. GOOINN Wellness 2022 raporuna göre; “toprağa geri dönüş, toksik kaslılık sorunun temizlenmesi, yeni yaşam modelleri, seyahat, tıbbi araştırmalarda açık kapatan yenilikçi teknolojiler, sağlıklı şehirler, yeni nesil natüralizm, sağlık ve wellness koçluğu, metaverse’te wellness, ses şifası ve travmalar konusunda bilinçlenme” gibi trendler Wellness teknolojilerinin ve sektörlerinin geleceğini şekillendirecek.

Yaşam kalitesini iyileştirmek için ipuçları

Wellness 2022 raporu ayrıca, yaşam kalitesini iyileştirmek için düzenli uyku, sağlıklı ve dengeli beslenme, güneş ışığı alma, stres ile başa çıkma, günlük egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma, sosyalleşme, hobiler ile uğraşma, anda kalma, yeni beceriler kazanma, gülmek ve eğlenmeye zaman ayırmak gibi ipuçları konusunda önerilerde bulunuyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu